Et solid og seriøst firma
Kontakt oss på

Om Oss

Litt historie om Entreprenør Rune Ulvatn AS

Entreprenør Rune Ulvatn AS ble stiftet av Rune Ulvatn i 1989 og har siden vært i kontinuerlig drift.

Vi holder til på Toskavegen 210 som er 2 min kjøring fra Manger sentrum. Der har vi kontorer, verksted, lager og masser blir solgt herfra.

Bedriften sitt satsingsområde har siden starten vært grunnarbeid, med hovedfokus på graving, boring, sprengning og transport.

Entreprenør Rune Ulvatn AS har i de siste årene vært den største entreprenørvirksomheten i Radøy kommune.

Selskapet har som hovedentreprenør blant annet vært på prosjekter med hus – og garasjetomter, næringsbyggtomter, infrastrukturen i nye boligfelt, riving av hus, gang- og sykkelvei, private veier, offentlige veier, natursteinsmurer, underganger.

Selskapet har som underentreprenør blant annet vært med på prosjekter som gasskraftverk Mongstad, CO2 renseanlegg (TCM), kraftlinjeutbygging, drifts og vedlikeholds kontrakter for kommuner og SVV.

Hva er bra med Entreprenør Rune Ulvatn AS

Et solid og seriøst firma

– Med drift i nå 30 år har bedriften vist at det er et solid firma hvor kunden ikke trenger å være redd for at bedriften går konkurs.

De ansatte

– Blant de ansatte finner både personer som har lang erfaring, er nyutdannede, er løsningsorientert, høy yrkestolthet, nytt og friskt pågangsmot, høy faglig og tverrfaglig kompetanse. Det med tverrfaglig kompetanse er noe vi kan trekke frem som et særlig sterkt kort hos oss. Det kommer av at en som ansatt i bedriften må være fleksibel å kunne utføre oppgaver i forskjellige disipliner. Med en tverrfaglig kompetanse er det større sannsynlig het for at en kan finne de beste og billigste løsningene for kunden.

Organisasjonen

– Det gode arbeidsmiljøet vi har i bedriften siker at er en kort avstand mellom de forskjellige rollene vi har. Vi har også en organisasjon som er svært fleksible, mange i organisasjonene har mye kompetanse innenfor forskjellige felt og kan derfor også bekle forskjellige roller etterhvert som behovet endrer seg.

Samfunnsansvaret

– Bedriften har med suksess hatt flere lærlinger som alle har bestått fagprøven ved endt læretid. Det er viktig for oss å sørge for at også unge får en mulighet til å komme inn på arbeidsmarkedet, derfor tar vi inn lærlinger når vi har mulighet til det. De de 3 siste lærlingene som har hatt læretiden sin i bedriften, den først av de tok fagbrev i 2009, er fortsatt i bedriften.

Utstyret

– Bedriften har moderne utstyrspark med mye forskjellig utstyr som går oss i stand til å oppnå de krav som stilles til arbeidet i dag.